Neděle 20. srpna 2017

 • Jan Sokol,
  pedagog FF UK – prezidentský finalista z roku 2003

  ... má, jako málokdo, vhled do toho, jak funguje Evropa ... ne, že by si ji nějak idealizovala nebo k ní vzhlížela, ale chápe to, že je potřeba ji brát vážně, že je potřeba hájit naše zájmy...

 • Táňa Fischerová,
  herečka – kandidátka na úřad prezidenta 2013

  ...je tolerantní, pracovitá, je vždycky ochotna naslouchat názorům druhých … je nesmírně čestná a drží slovo...

 • Tomáš Halík, duchovní a pedagog – člen Evropské rady moudrých

  ...oceňuji především to, že má zkušenosti s evropskou politikou, oceňuji její charakter a zájem o občany a proto její kandidaturu vítám...

 • Michal Horáček, textař a podnikatel

  ...je kultivovaná dáma, vzdělaná a nadto má bohatý životní příběh, ten ukazuje, že umí především pracovat … zatímco o jiných slýcháme, ale práce nic moc...

 • Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

  ...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

 • Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

  ...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


 • Svou kandidaturou neomezuji svobodnou volbu občanů

  Chtěla bych upřímně odpovědět těm, kteří mne vyzývají, abych se vzdala prezidentské kandidatury ve prospěch ministra Schwarzenberga, i těm, kteří mne naopak žádají, abych nezklamala ty, kteří mne od počátku podporují a angažovali se obětavě pro mé zvolení. Věřím, že obě tyto skupiny  jsou podobně jako já vedeny zájmem o dobro naší země.

  Více zde...
 • Roithová: Vyšší zdanění dětských plen nediktuje Evropská unie, ale jde o postoj české vlády k rodinám s dětmi

  Poslankyně Evropského parlamentu a kandidátka na úřad prezidenta ČR Zuzana Roithová se ostře ohrazuje proti tvrzení, s nímž byla v posledních dnech opakovaně konfrontována v debatách s protikandidáty, že vyšší zdanění dětských plen je diktát Evropské unie.

  Více zde...
 • Podpora politických vězňů 80. let

  Ve Vaší kandidatuře na prezidenta máte naší plnou podporu.

  Důraz na mravnost a morální postoje k minulosti našeho státu, kdy se často za mlčení ostatních páchaly během komunismu zločiny proti lidskosti, jsou výborným předpokladem pro prezidentskou funkci v zemi, která se s minulostí ještě stále vypořádává. Je pro nás v této souvislosti zklamáním, že vedení KPV inklinuje ke kandidátovi Fischerovi.

  Více zde...

Petr Widimský,
lékař – nositel ceny Česká hlava

...je to člověk, který je velmi skromný a přitom velmi efektivní … za sedm let, kdy stála v čele naší nemocnice, ta nemocnice vysloveně rozkvetla...


Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

Vyjádření Zuzany Roithové po zvolení prezidenta Miloše Zemana.

 26. ledna 2013
 
Dobrou zprávou pro naši zemi je, že agresivní kampaň, plná v posledních dvou týdnech pomluv a neférových úderů skončila. Výsledek voleb mne nepřekvapil. Chtěla bych věřit, že Miloš Zeman již jako prezident skončí dnešním dnem s podněcováním k šovinismu, nacionalismu a nebude budit dál v lidech pocit ohrožení. Budu napjatě čekat na kroky, nikoli jen slova, kterými dokáže získat respekt u zbývajících dvou třetin voličů, kteří mu svůj hlas nedali, zda změní svůj starý politický styl (zákulisní praktiky, urážení lidí) a že se dokáže odstřihnout od protagonistů nečitelných caus z minulosti a současných sponzorů. Myslím, že může být v ledasčem lepší než Václav Klaus, ale to by bylo málo, protože to je víc než snadné.

Přeji si a doufejme, že bude respektovat pravomoci institucí demokratické země, lépe plnit své povinnosti dané ústavou a hlavně mít úctu i k lidem jiných názorů. Tedy jinak, než předvedl ve svém prvním povolebním projevu, který měl potenciál veřejnost dál rozdělovat, nikoli spojovat. Lze očekávat, že mu jeho odpovědnost za spoluvytváření klimatu v naší zemi jako přímo volenému prezidentovi budou aktivní občané důsledně připomínat. Já to budu dělat - už kvůli lidem, kteří mne volili v prvním kole, a které jsem vyzvala, aby ve druhém kole volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


12. leden 2013 : Díky všem za podporu!

Upřímně děkuji všem, kteří mne podporovali a pomáhali podle svých možností  nezištně v jedenáctiměsíčním maratonu předvolební kampaně.  Velmi si toho vážím. Spolu s vámi jsem přesvědčena, že to stálo za to. V čemsi jsme společně zvítězili. A z toho mám radost .

Prvním vítězstvím je zviditelnění témat a hodnot,  které  mají zásadní vliv na kvalitu života občanů a přesahují jedno volební období.  Žiji podle nich a prosazuji je trvale jako součást křesťansko demokratické politiky.

Druhým vítězstvím je styl vedení kampaně, který vylučoval jakoukoli možnost znevěrohodnit případnou příští prezidentku kvůli pochybnostem o finančních zdrojích kampaně,  závislosti na sponzorech , nebo vazbám na minulé či současné kmotry.

Třetím vítězstvím – doufám – bude přemýšlení voličů o těchto principech a jejich vliv na druhé kolo přímé prezidentské volby stejně jako na další volby politických reprezentantů v naší zemi.

Přála bych si, aby druhé kolo prezidentské volby nebylo iluzí, že jde o střet mezi pravicí a levicí, i když se nás o tom budou někteří politici, marketingové a mediální agentury přesvědčovat.  Nepůjde přeci o volbu konkrétních politických stran, ale o volbu mezi dvěma osobnostmi, které se viditelně liší svými celoživotními postoji a především stylem politiky a již prokázaným způsobem reprezentace naší země v zahraničí.

Přála bych si, abychom se za příštího prezidenta nemuseli zase někdy stydět. Proto já osobně ve druhém kole podporuji Karla Schwarzenberga.

Přeji nám šťastnou volbu!

Vaše Zuzana Roithová

Proč si myslíte, že se máte stát hlavou státu?

Odpověď MFDNES, vyšlo 9. 11. 2012.

Žiji podle nejlepšího vědomí a svědomí, postoje neměním a nemusím nic z minulosti zamlčovat. Nepřipustím relativizaci morálních hodnot. Zasadím se o jejich rehabilitaci, posilování řádu a důvěry občanů v politiku.

Důsledně využiji možností, které prezident má, k potírání korupce a vlivu kmotrů. Nebudu přehlížet žádné podněty včetně od BIS a nevládních organizací. Mou činnost ani kampaň nefinancují úzké zájmové skupiny, takže tento cíl mohu plnit nekompromisně.

Prezident je nejvyšší politickou funkcí. Jako lékařka, manažerka, ministryně, senátorka a europoslankyně mám znalosti a podstatné politické zkušenosti– přitom v centru mého zájmu zůstala vždy starost o člověka. Budu vyžadovat dopadové studie vždy, když se zákony dotknou kvality života občanů a stabilních podmínek pro podnikání.

VideoblogyHodlám společnost spojovat ne rozdělovat, nestrašit občany mýty či bezvýchodností, ale pravdivě argumentovat a ukazovat cestu. Mým politickým stylem je dialog, respekt k jiným názorům. Nebudu nadřazovat své osobní názory ani ideologická dogmata nad ústavní povinnosti a zájmy občanů s výhradou svědomí.Vrátím ČR jako sebevědomého a spolehlivého partnera do centra rozhodování o naší společné budoucnosti v Evropě. EU pravidlům rozumím a nebojím se jich. Vím, co je dobré pro občany a čemu se bránit. Zahraniční politika bude jednotná, čitelná vně a srozumitelná občanům doma. Mezinárodní obchodní smlouvy se budu vždy snažit podmiňovat lidsko-právními závazky.

Jsem hrdá na naší minulost, ale nepřehlížím její temné okamžiky. Skláním se před statečnými našeho národa. Věřím v univerzální lidské hodnoty, které vyústily do ideálu demokracie. Věřím ve stálou schopnost její obnovy. V tom vidím naději pro budoucnost naší země. Rodina je pro mě stále základem státu.

Za klíčové považuji - svobodu podmíněnou odpovědností za život,rodinu, lidskou solidaritu a starost o zachování životního prostředí pro příští generace.

Teze pro kandidaturu na úřad prezidenta republiky

Psáno pro www.aktualne.cz

Postavení České republiky ve světě Starala bych se, aby ČR byla opět sebevědomým a spolehlivým partnerem našich spojenců nejen v NATO, ale i v EU a vrátila se tak do centra rozhodování o naší společné budoucnosti v Evropě. Zahraniční politika vlády a prezidenta musí být jednotná, konzistentní a tudíž čitelná a jednoznačná v zahraničí a srozumitelná našim občanům. Naším přínosem do světové politiky by měla být obrana lidských a občanských práv a schopnost být i iniciátorem a mediátorem při vytváření ad hoc koaličních spojenectví v konkrétních situacích.

Morálka a korupce Nepřipustila bych relativizování morálních hodnot. Usilovala bych o jejich rehabilitaci. Mým krédem političky bylo a je nekrást, nelhat a poctivě pracovat. Korupce a vliv kmotrů („legitimizovaný" opoziční smlouvou) dnes ohrožují samu podstatu demokracie a ničí hospodářství - usilovala bych o důsledné potírání těchto jevů a nepřehlížela bych při tom žádné podněty včetně těch od BIS a nevládních organizací. Jako kandidát, jehož kampaň není financovaná ze zdrojů významných zájmových skupin, věřím, že bych mohla tento cíl naplňovat důsledněji.


...více zde 

Životopis

Lékařka

Zuzana Roithová se narodila 30. ledna 1953. Po maturitě byla přijata ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1978. Během praxe v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole (v letech 1979-1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (v letech 1985-1992) složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka - radiodiagnostik.

20. listopadu 1989 Zuzana Roithová vyzvala všechny zaměstnance Vinohradské nemocnice, aby se podpisem připojili k výzvě na podporu studentů, jejichž demonstrace 17.11. byla režimem násilně potlačena. Stala se spoluzakladatelkou a mluvčí Občanského fóra zdravotníků. Iniciovala vznik lékařských komor a změny ve financování a řízení zdravotnictví.

V roce 1992 absolvovala kurz pro manažery ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management. V letech 1994-1997 studovala dálkově na Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration. Je spoluzakladatelkou Asociace nemocnic ČR, kde od roku 1991 zastávala funkce předsedkyně i místopředsedkyně. U příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1998 byla oceněna Jubilejní medailí Univerzity Karlovy za přínos ve spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Ve spolupráci s odbornou lékařskou veřejností navrhla a prosadila koncepci celorepublikové sítě vysoce specializovaných center založených na mezioborové spolupráci (traumacentra, kardiocentra, onkocentra).

Od roku 1990 do listopadu 1998 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podařilo se jí změnit pravidla přístupu k pacientům tak, aby byl středobodem služeb všech zaměstnanců, a zavést systém kontinuálního hodnocení kvality zdravotní péče. Zefektivněním financování a ekonomickou motivací zdravotníků umožnila rozvoj špičkových oborů a nákup moderních technologií bez státních dotací.

Politika

V lednu 1998 byla jako bezpartijní jmenována do funkce ministryně zdravotnictví České republiky vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy byla jmenována nová vláda, se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V listopadu 1998 byla Zuzana Roithová zvolena jako kandidát čtyřkoalice bez stranické příslušnosti senátorkou za obvod Prahy 10. Nemocnici předávala své nástupkyni jako jedinou v Praze se ziskem (šedesát milionů korun).

V Senátu se věnovala třem tématům, kromě zdravotnictví též neziskovému sektoru a vstupu České republiky do EU. V prvním období pracovala ve Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR, kde byla zodpovědná za oblast zdravotnictví, sociální politiky, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti a instituce EU. V prosinci 2000 byla zvolena na další dva roky předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Od prosince 2002 byla místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členkou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, členkou Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu.

V roce 1999 se stala členkou KDU-ČSL - od května 2001 do listopadu 2003 byla místopředsedkyní strany se zodpovědností za program a zahraniční vztahy, dosud je členkou Celostátní konference KDU-ČSL. Od roku 2000 je členkou Evropského hnutí České republiky, které je součástí Mezinárodního evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Od března 2000 do března 2002 byla předsedkyní tohoto hnutí.

V červnových volbách 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu, členkou poslaneckého klubu "Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Evropští demokraté". Byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (od roku 2007 1. místopředsedkyní), stala se zastupující členkou Výboru pro zahraniční obchod (od února 2005) a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Od července 2004 do února 2005 byla zastupující členkou ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Dále se stala členkou Smíšeného parlamentního shromáždění AKT - EU. (AKT je zkratkou pro Africké, Karibské a Tichomořské státy, tj. bývalé kolonie většiny zemí Evropy, se kterými EU udržuje výjimečné vztahy). V červnu 2009 byla znovuzvolena do Evropského parlamentu. Je předsedkyní české národní delegace v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Je nadále členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a zastupující členkou ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Podvýboru pro bezpečnost a obranu. Je místopředsedkyní delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.

Další aktivity

Od 1. prosince 2002 do července 2005 byla čestnou předsedkyní správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Pod jejím vedením došlo k řadě změn, například k rozšíření rehabilitační péče, ke zřízení křesťanské gynekologické poradny a v souladu s protidrogovou strategií EU k vybudování prvního detoxikačního centra v ČR pro děti a mládež z celé ČR užívající drogy.

Je členem dozorčí rady Spojené akreditační komise ČR (čestná bezplatná funkce).

Zřídila internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami.

Každé pondělí funguje v její poslanecké kanceláři zdarma spotřebitelská poradna ve spolupráci s www.spotrebitel.net.

Převzala záštitu a poskytuje zázemí První právní pomoci - bezplatné právní poradně organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci www.poradnaprava.cz o jejich právech při využívání zdravotnické péče.

Je příležitostnou patronkou kulturních (např. divadlo SUD v jihočeském Suchdole) a sportovních akcí (např. cyklistická tour Josefa Zimovčáka z Bratislavy do Bruselu na historickém kole).

Osobní život

Zuzana Roithová je vdaná, má jednoho syna a dva vnuky. Její muž Jan je akademický sochař, věnuje se duchovním tématům a monumentální plastice. Syn Matyáš je architekt, jeho žena Adriana studuje a starají se o malé syny Sebastiána a Filipa.

Zuzana Roithová je vášnivou pěstitelkou okrasných rostlin a léčivých bylin. Bývalá horolezkyně dnes dává přednost vysokohorské turistice a cyklistice. Ráda poslouchá klasickou hudbu a hraje na kytaru a zpívá. Vedle klasických romanopisců se s oblibou vrací k duchovní literatuře.