Čtvrtek 17. srpna 2017

 • Jan Sokol,
  pedagog FF UK – prezidentský finalista z roku 2003

  ... má, jako málokdo, vhled do toho, jak funguje Evropa ... ne, že by si ji nějak idealizovala nebo k ní vzhlížela, ale chápe to, že je potřeba ji brát vážně, že je potřeba hájit naše zájmy...

 • Táňa Fischerová,
  herečka – kandidátka na úřad prezidenta 2013

  ...je tolerantní, pracovitá, je vždycky ochotna naslouchat názorům druhých … je nesmírně čestná a drží slovo...

 • Tomáš Halík, duchovní a pedagog – člen Evropské rady moudrých

  ...oceňuji především to, že má zkušenosti s evropskou politikou, oceňuji její charakter a zájem o občany a proto její kandidaturu vítám...

 • Michal Horáček, textař a podnikatel

  ...je kultivovaná dáma, vzdělaná a nadto má bohatý životní příběh, ten ukazuje, že umí především pracovat … zatímco o jiných slýcháme, ale práce nic moc...

 • Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

  ...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

 • Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

  ...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


 • Svou kandidaturou neomezuji svobodnou volbu občanů

  Chtěla bych upřímně odpovědět těm, kteří mne vyzývají, abych se vzdala prezidentské kandidatury ve prospěch ministra Schwarzenberga, i těm, kteří mne naopak žádají, abych nezklamala ty, kteří mne od počátku podporují a angažovali se obětavě pro mé zvolení. Věřím, že obě tyto skupiny  jsou podobně jako já vedeny zájmem o dobro naší země.

  Více zde...
 • Roithová: Vyšší zdanění dětských plen nediktuje Evropská unie, ale jde o postoj české vlády k rodinám s dětmi

  Poslankyně Evropského parlamentu a kandidátka na úřad prezidenta ČR Zuzana Roithová se ostře ohrazuje proti tvrzení, s nímž byla v posledních dnech opakovaně konfrontována v debatách s protikandidáty, že vyšší zdanění dětských plen je diktát Evropské unie.

  Více zde...
 • Podpora politických vězňů 80. let

  Ve Vaší kandidatuře na prezidenta máte naší plnou podporu.

  Důraz na mravnost a morální postoje k minulosti našeho státu, kdy se často za mlčení ostatních páchaly během komunismu zločiny proti lidskosti, jsou výborným předpokladem pro prezidentskou funkci v zemi, která se s minulostí ještě stále vypořádává. Je pro nás v této souvislosti zklamáním, že vedení KPV inklinuje ke kandidátovi Fischerovi.

  Více zde...

Petr Widimský,
lékař – nositel ceny Česká hlava

...je to člověk, který je velmi skromný a přitom velmi efektivní … za sedm let, kdy stála v čele naší nemocnice, ta nemocnice vysloveně rozkvetla...


Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

Kdo mi pomáhá v prezidentské kampani

V souladu se zákonem jsem při oficiálním podání své kandidátky (29. 10. 2012) zároveň jmenovala členy svého volebního výboru. Je mi ctí, že úlohu navrhující osoby přijal uznávaný filosof a vysokoškolský pedagog Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., který byl sám v únoru 2003 v prezidentských volbách posledním protikandidátem Václava Klause. Členem mého volebního výboru je i JUDr. Ondřej Závodský, právník vyznamenaný v roce 2011 Cenou za odvahu Nadačního fondu proti korupci. Druhým právníkem v mém týmu je JUDr. Lenka Deverová, která se specializuje především na nadační a spolkové právo. Advokátní služby poskytuje v oblasti občanského a obchodního práva, včetně práva autorského a práva obligačního. Kromě toho řadu let působí jako vysokoškolský učitel na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, katedře studií občanské společnosti, kde se specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání. Nad finanční stránkou celé kampaně převzali odpovědnost i odborný dohled specialista na nestátní neziskový sektor, finanční auditor a daňový poradce Ing. Jaromír Adamec a účetní Bc. Jana Janulíková. Všichni ve volebním výboru pracují ve svém volném čase a zdarma.

Kromě členů volebního výboru mi v kampani pomáhá úzký tým spolupracovníků. S mediálními výstupy a s PR mi jako dobrovolník pomáhá někdejší dlouholetý zpravodaj České televize, mluvčí pro předsednictví ČR v EU a mluvčí českého pavilonu na EXPO a dnes nezávislý publicista a dokumentarista Jiří F. Potužník. Organizační záležitosti řeší podle svých časových možností zaměstnanci ústřední kanceláře KDU-ČSL Martin Horálek a od 1. 11. 2012 také Jaroslav Hulák. O mé webové stránky se dobrovolnicky stará Aleš Jirsa. Ale ani moje rodina nezůstala kampaně ušetřena, a tak „práce všeho druhu“ obstarává můj manžel Jan (profesí akademický sochař) a syn Matyáš (architekt).

Kromě těchto lidí se v průběhu uplynulých měsíců do kampaně zapojilo mnoho dalších dobrovolníků. Jen při sběru podpisů to bylo přes 5 tisíc lidí. Hodiny mravenčí práce pak absolvovali ti, kteří podpisové archy kontrolovali. Kampaň se snažím realizovat s co možná nejmenšími náklady, protože jsem přesvědčena, že v prezidentské volbě by měly být rozhodující celoživotní postoje kandidátů, a ne objem marketingové kampaně. Nesmírně si proto vážím ochoty stovek lidí, kteří si na své ploty nebo domy umístili mé volební plakáty. Přihlásili se mi i studenti, kteří zdarma připravují videozáznamy z mých cest nebo administrují můj volební profil na Facebooku. Jsem vděčná všem, kdo mi pomáhají a ještě budou pomáhat při organizaci mých návštěv v krajích, při organizaci debat nebo autogramiád mé nové knihy. V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří mi bezplatně poskytují to nejcennější – tedy své vědomosti, znalosti a odborné erudice – když ochotně přijímají úlohu odborných konzultantů v širokém spektru oborů a činností.

Všem jim patří má úcta a velký dík!

Zuzana Roithová