Čtvrtek 17. srpna 2017

 • Jan Sokol,
  pedagog FF UK – prezidentský finalista z roku 2003

  ... má, jako málokdo, vhled do toho, jak funguje Evropa ... ne, že by si ji nějak idealizovala nebo k ní vzhlížela, ale chápe to, že je potřeba ji brát vážně, že je potřeba hájit naše zájmy...

 • Táňa Fischerová,
  herečka – kandidátka na úřad prezidenta 2013

  ...je tolerantní, pracovitá, je vždycky ochotna naslouchat názorům druhých … je nesmírně čestná a drží slovo...

 • Tomáš Halík, duchovní a pedagog – člen Evropské rady moudrých

  ...oceňuji především to, že má zkušenosti s evropskou politikou, oceňuji její charakter a zájem o občany a proto její kandidaturu vítám...

 • Michal Horáček, textař a podnikatel

  ...je kultivovaná dáma, vzdělaná a nadto má bohatý životní příběh, ten ukazuje, že umí především pracovat … zatímco o jiných slýcháme, ale práce nic moc...

 • Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

  ...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

 • Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

  ...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


 • Svou kandidaturou neomezuji svobodnou volbu občanů

  Chtěla bych upřímně odpovědět těm, kteří mne vyzývají, abych se vzdala prezidentské kandidatury ve prospěch ministra Schwarzenberga, i těm, kteří mne naopak žádají, abych nezklamala ty, kteří mne od počátku podporují a angažovali se obětavě pro mé zvolení. Věřím, že obě tyto skupiny  jsou podobně jako já vedeny zájmem o dobro naší země.

  Více zde...
 • Roithová: Vyšší zdanění dětských plen nediktuje Evropská unie, ale jde o postoj české vlády k rodinám s dětmi

  Poslankyně Evropského parlamentu a kandidátka na úřad prezidenta ČR Zuzana Roithová se ostře ohrazuje proti tvrzení, s nímž byla v posledních dnech opakovaně konfrontována v debatách s protikandidáty, že vyšší zdanění dětských plen je diktát Evropské unie.

  Více zde...
 • Podpora politických vězňů 80. let

  Ve Vaší kandidatuře na prezidenta máte naší plnou podporu.

  Důraz na mravnost a morální postoje k minulosti našeho státu, kdy se často za mlčení ostatních páchaly během komunismu zločiny proti lidskosti, jsou výborným předpokladem pro prezidentskou funkci v zemi, která se s minulostí ještě stále vypořádává. Je pro nás v této souvislosti zklamáním, že vedení KPV inklinuje ke kandidátovi Fischerovi.

  Více zde...

Petr Widimský,
lékař – nositel ceny Česká hlava

...je to člověk, který je velmi skromný a přitom velmi efektivní … za sedm let, kdy stála v čele naší nemocnice, ta nemocnice vysloveně rozkvetla...


Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

Proč si myslíte, že se máte stát hlavou státu?

Odpověď MFDNES, vyšlo 9. 11. 2012.

Žiji podle nejlepšího vědomí a svědomí, postoje neměním a nemusím nic z minulosti zamlčovat. Nepřipustím relativizaci morálních hodnot. Zasadím se o jejich rehabilitaci, posilování řádu a důvěry občanů v politiku.

Důsledně využiji možností, které prezident má, k potírání korupce a vlivu kmotrů. Nebudu přehlížet žádné podněty včetně od BIS a nevládních organizací. Mou činnost ani kampaň nefinancují úzké zájmové skupiny, takže tento cíl mohu plnit nekompromisně.

Prezident je nejvyšší politickou funkcí.  Jako lékařka, manažerka, ministryně, senátorka a europoslankyně mám znalosti a podstatné politické zkušenosti– přitom v centru mého zájmu zůstala vždy starost o člověka. Budu vyžadovat dopadové studie vždy, když se zákony dotknou kvality života občanů a stabilních podmínek pro podnikání.

Hodlám společnost spojovat ne rozdělovat, nestrašit občany mýty či bezvýchodností, ale pravdivě argumentovat a ukazovat cestu. Mým politickým stylem je dialog, respekt k jiným názorům. Nebudu nadřazovat své osobní názory ani ideologická dogmata nad ústavní povinnosti a zájmy občanů s výhradou svědomí.

Vrátím ČR jako sebevědomého a spolehlivého partnera do centra rozhodování o naší společné budoucnosti v Evropě. EU pravidlům rozumím a nebojím se jich. Vím, co je dobré pro občany a čemu se bránit. Zahraniční politika bude jednotná, čitelná vně a srozumitelná občanům doma. Mezinárodní obchodní smlouvy se budu vždy snažit podmiňovat lidsko-právními závazky.

Jsem hrdá na naší minulost, ale nepřehlížím její temné okamžiky. Skláním se před statečnými našeho národa. Věřím v univerzální lidské hodnoty, které vyústily do ideálu demokracie. Věřím ve stálou schopnost její obnovy. V tom vidím naději pro budoucnost naší země. Rodina je pro mě stále základem státu.

Za klíčové považuji - svobodu podmíněnou odpovědností za život,rodinu, lidskou solidaritu a starost o zachování životního prostředí pro příští generace.