Čtvrtek 17. srpna 2017

 • Jan Sokol,
  pedagog FF UK – prezidentský finalista z roku 2003

  ... má, jako málokdo, vhled do toho, jak funguje Evropa ... ne, že by si ji nějak idealizovala nebo k ní vzhlížela, ale chápe to, že je potřeba ji brát vážně, že je potřeba hájit naše zájmy...

 • Táňa Fischerová,
  herečka – kandidátka na úřad prezidenta 2013

  ...je tolerantní, pracovitá, je vždycky ochotna naslouchat názorům druhých … je nesmírně čestná a drží slovo...

 • Tomáš Halík, duchovní a pedagog – člen Evropské rady moudrých

  ...oceňuji především to, že má zkušenosti s evropskou politikou, oceňuji její charakter a zájem o občany a proto její kandidaturu vítám...

 • Michal Horáček, textař a podnikatel

  ...je kultivovaná dáma, vzdělaná a nadto má bohatý životní příběh, ten ukazuje, že umí především pracovat … zatímco o jiných slýcháme, ale práce nic moc...

 • Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

  ...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

 • Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

  ...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


 • Svou kandidaturou neomezuji svobodnou volbu občanů

  Chtěla bych upřímně odpovědět těm, kteří mne vyzývají, abych se vzdala prezidentské kandidatury ve prospěch ministra Schwarzenberga, i těm, kteří mne naopak žádají, abych nezklamala ty, kteří mne od počátku podporují a angažovali se obětavě pro mé zvolení. Věřím, že obě tyto skupiny  jsou podobně jako já vedeny zájmem o dobro naší země.

  Více zde...
 • Roithová: Vyšší zdanění dětských plen nediktuje Evropská unie, ale jde o postoj české vlády k rodinám s dětmi

  Poslankyně Evropského parlamentu a kandidátka na úřad prezidenta ČR Zuzana Roithová se ostře ohrazuje proti tvrzení, s nímž byla v posledních dnech opakovaně konfrontována v debatách s protikandidáty, že vyšší zdanění dětských plen je diktát Evropské unie.

  Více zde...
 • Podpora politických vězňů 80. let

  Ve Vaší kandidatuře na prezidenta máte naší plnou podporu.

  Důraz na mravnost a morální postoje k minulosti našeho státu, kdy se často za mlčení ostatních páchaly během komunismu zločiny proti lidskosti, jsou výborným předpokladem pro prezidentskou funkci v zemi, která se s minulostí ještě stále vypořádává. Je pro nás v této souvislosti zklamáním, že vedení KPV inklinuje ke kandidátovi Fischerovi.

  Více zde...

Petr Widimský,
lékař – nositel ceny Česká hlava

...je to člověk, který je velmi skromný a přitom velmi efektivní … za sedm let, kdy stála v čele naší nemocnice, ta nemocnice vysloveně rozkvetla...


Hana Marvanová, právnička a disidentka – členka Veřejnosti proti korupci

...představuje hodnoty, které mě jsou blízké, to znamená hodnoty humanistické, ale zároveň i hodnoty lidských práv, ochrany práv člověka a také úcty k odlišnostem...


Jiří Grygar, astrofyzik – člen Učené společnosti České republiky

...umí pracovat na úrovni, které je potřebná pro evropské rozměry, a tím přispět k tomu, abychom si trochu vylepšili pošramocený obraz...

Teze pro kandidaturu na úřad prezidenta republiky

Psáno pro www.aktualne.cz

Postavení České republiky ve světě
Starala bych se, aby ČR byla opět sebevědomým a spolehlivým partnerem našich spojenců nejen v NATO, ale i v EU a vrátila se tak do centra rozhodování o naší společné budoucnosti v Evropě. Zahraniční politika vlády a prezidenta musí být jednotná, konzistentní a tudíž čitelná a jednoznačná v zahraničí a srozumitelná našim občanům. Naším přínosem do světové politiky by měla být obrana lidských a občanských práv a schopnost být i iniciátorem a mediátorem při vytváření ad hoc koaličních spojenectví v konkrétních situacích.

Morálka a korupce
Nepřipustila bych relativizování morálních hodnot. Usilovala bych o jejich rehabilitaci. Mým krédem političky bylo a je nekrást, nelhat a poctivě pracovat. Korupce a vliv kmotrů („legitimizovaný" opoziční smlouvou) dnes ohrožují samu podstatu demokracie a ničí hospodářství - usilovala bych o důsledné potírání těchto jevů a nepřehlížela bych při tom žádné podněty včetně těch od BIS a nevládních organizací. Jako kandidát, jehož kampaň není financovaná ze zdrojů významných zájmových skupin, věřím, že bych mohla tento cíl naplňovat důsledněji.

Změna politického stylu
Povinností prezidenta je společnost spojovat, ne rozdělovat, být aktivním tolerantním mediátorem sporů, nestrašit občany bezvýchodností situace, ale ukazovat cestu. Přímo volený prezident, má šanci jako nositel nejvyšší politické funkce, přispět k obnovení důvěry občanů v politiku za předpokladu, že nebude například kvůli své minulosti či financování své kampaně závislý na úzkých zájmových skupinách. Musí také vyžadovat maximální transparentnost, plnění ústavních povinností, nejen pravomocí a namísto imunity usilovat o morální autoritu. Bude-li v tom prezident příkladem, může to vyžadovat od ostatních.

Stylem mé politické práce je pečlivá příprava na dialog a respektování racionálních argumentů druhých. Před nedohodou preferuji přijatelný kompromis, pokud není v rozporu s etickými principy. Tedy nikoli hloubení příkopů, ale stavění mostů.

Sociální spravedlnost
Od občanů je třeba vyžadovat odpovědnost za sebe a svou rodinu, ale také pěstovat solidaritu s těmi, kdo jsou v nouzi. Stát má lidem, kteří pomoc opravdu potřebují (slabým, nemocným a objektivně práce neschopným), zajistit sociálně kulturní existenční minimum nejen jako prevenci sociálního konfliktu, ale principiálně z respektu k důstojnosti člověka. Spíše než pasivní sociální síť, je mi bližší Luxova vize sociální trampolíny, která lidi v nouzi zachytí, aby je co nejdříve vrátila do ekonomického života. Ve spravedlivé společnosti musí fungovat jak mezigenerační solidarita, tak podpora budoucím generacím v podobě prakticky orientované prorodinné politiky. Civilizovaný stát by měl podporovat také nevládní organizace, které potřebným lidem pomáhají překonávat jejich handicap.

Vzdělání, věda a kultura
Investice do vzdělání a vědy jsou klíčem k hospodářskému a společenskému růstu. Budu požadovat změnu nepraktického mechanického přepočítávání vědeckých výsledků na přidělené peníze bez ohledu na kvalitu výstupů. Apeluji na podporu center excelence a větší otevřenost zejména vysokých škol vůči světové konkurenci. Prezident by měl připomínat občanům nevyčíslitelnou hodnotu umění a kulturního dědictví předků. Kulturu musí podporovat nejen stát, ale i soukromý sektor, kterému patrně chybí motivace.

Ekonomika České republiky
Naše sociálně tržní hospodářství je neoddělitelnou součástí evropského jednotného trhu, kam také směřuje 80% exportu; je namístě usilovat i o jiné trhy, čemuž prezident může napomoci. Dlouhodobá udržitelnost naší ekonomiky závisí na snižování deficitu veřejných financí, což nelze dosáhnout jen plošnými škrty na výdajích, ale investicemi do růstu. Chybí mi dlouhodobé dopadové studie zásadních rozhodnutí vlády a parlamentu na kvalitu života občanů a podnikatelské prostředí. Stát v rozporu se závazky v EU nevytváří dostatečně motivující právní rámec pro drobné živnostníky a jejich férovou podnikatelskou činnost. Korupce a neustálé změny legislativního prostředí a také volatilita české měny přispívají k nejistotě, která odrazuje zahraniční investory a podílí se na zpomalení růstu a to bych hleděla změnit.

Vize a principy pro budoucnost
Stát, jemuž věří jeho občané i jeho partneři, ekonomika, která stojí na dlouhodobě udržitelných pilířích, odpovědné hospodářství, které zachová zem příštím generacím, právní řád, který je srozumitelný, povzbuzuje legitimní aktivity bez byrokratických překážek a zároveň účinně a rychle potírá ty, kdož taková pravidla obchází, sebevědomý národ, který věří v budoucnost a nemusí se bát, že vymře.

Lidská práva
V centru mého zájmu nestojí anonymní lid, ale člověk. Dědictvím antické a judeokřesťanské západní tradice je uznání a úcta každého jednotlivce jako neopakovatelné individuality. Z tohoto konceptu vyrůstají moderní lidská práva, jejichž respektování a šíření je zásadou i povinností naší civilizace. Lidská důstojnost stojí ve středu systému lidských práv. Nechci jejich dodržování jenom šířit po světě, ale chci se soustředit se i na domov.